Algemene Voorwaarden


Voor het huren van één van onze verblijven:


• Gastenkamers 'Coquelicot' en 'Lavande'

• Vakantiehuisjes 'Rose' en 'A la campagne' 

• Boerencamping

gelden de volgende voorwaarden, huur- en betalingsvoorwaarden en huisregels.
Als u vragen heeft over de voorwaarden van Sans Parure, vult u het contactformulier in, of neemt u contact met ons via mail of telefoon.


Voorwaarden


1. Reservering
Via het contactformulier op de website, Facebook, mail of telefoon kunt u een aanvraag indienen voor
reservering van één of meerdere van onze verblijven. Verhuurder zal binnen 24 uur contact met u opnemen om de beschikbaarheid en wensen met u te bespreken. Indien u en verhuurder akkoord zijn over reservering,
ontvangt u hiervan een bevestiging per mail. We vragen u om na ontvangst van de bevestiging 50% van de huursom van de accomodatie aan ons over te maken. De reservering is definitief als de aanbetaling is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Zie punt 7 voor informatie over betaling.


2. Verhuurder
Met verhuurder wordt bedoeld: Daan en Jacqueline van Loveren, Les Beauffes, 63700 Buxières sous Montaigut, Frankrijk (FRANCE).
Telefoon: 00 33 473 52 09 02 of 00 33 6 69 38 74 22 e-mail: sansparure@gmail.com


3. Huurperiode
De Gastenkamers Coquelicot en Lavande kunnen voor één of meerdere nachten worden gehuurd. Boekingen voor de vakantiehuisjes 'Rose' en 'A la campagne' zijn mogelijk voor minimaal 2 dagen gedurende het hele jaar. De huurperiode begint op de eerste huurdag om 16:00 uur en eindigt op de laatste huur dag om 10:00 uur. Hiervan kan worden afgeweken, indien daartoe schriftelijk andere tijden voor begin en/of einde van de huurperiode door huurder en verhuurder zijn overeengekomen.


4. Prijzen

Voor de prijzen verwijzen we u naar de website, de genoemde prijzen gelden voor 2021.


5. Overmacht
Indien door overmacht de gehuurde accommodatie vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar is geraakt, restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom. Tevens zal verhuurder desgewenst bemiddelen bij het vinden van een verblijfsalternatief. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf in de vakantiewoning, zoals brand, overstroming, abnormale regenval, storm, stankoverlast, waterleiding- en elektriciteitsstoring en overige invloeden van buitenaf.


6. Inbegrepen kosten
De kosten voor gebruik van water, gas, elektriciteit, toeristenbelasting en eindschoonmaak zijn bij de huurprijs inbegrepen, Huurders dienen de kamers en de vakantiehuisjes netjes achter te laten.


7. Betaling huursom
Betaling van de huursom vindt plaats in twee termijnen, met uitzondering van de situatie zoals vermeld onder punt 7c) van deze voorwaarden.


a) De eerste termijn bedraagt 50% van het huurbedrag van de accomodatie, zoals overeengekomen tijdens de reservering.
Deze kan worden overgemaakt op onze Nederlandse ING rekening,

IBAN-nummer: NL03INGB0004318309

BIC nummer: INGBNL2A

tnv D. van Loveren te Buxières sous Montaigut.

b) De tweede termijn (de resterende 50% van de huursom) dient de dag van vertrek te worden voldaan.

c) Als de overeenkomst minder dan 4 weken vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode is
aangegaan, dient het totaalbedrag direct te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

d) Bij huur van de vakantiehuisjes dient bij de aanbetaling tevens de borg van € 75,- te worden voldaan. De borgsom wordt binnen 3 dagen na vertrek teruggestort (na aftrek van eventuele beschadigingen, reparaties, breuk e.d.).


8. Toeristenbelasting
De kosten voor toeristenbelasting zijn, vanaf 18 jaar, € 0,90 per persoon/per nacht. 


9. Reis-en annuleringsverzekering

Het is van belang dat de huurder zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. Compensatie van gemaakte kosten kunnen dan bij de verzekering ingediend worden.


Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:
- Bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst wordt de aanbetaling geretourneerd. In dit geval krijgt u bij ons geen voucher maar restitutie van het volledige bedrag, zonder aftrek van kosten.

- Bij annulering binnen 6 weken voor aankomst: 50% van de huursom.
- Bij annulering binnen 1 week voor aankomst: 100% van de huursom.
Mochten wij, in de laatste 2 gevallen, voor (een gedeelte van) de huurperiode een vervangende huurder vinden, dan wordt het totaalbedrag evenredig gerestitueerd. 


10. Schade
Schade in, rond en/of met betrekking tot de gehuurde accommodatie dient de huurder aan de verhuurder door te geven. In geval van ernstige nalatigheid/onzorgvuldigheid van de huurder zal de schade op hem/haar verhaald worden.


11. Aansprakelijkheid
a) De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
    • schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder
    • ongeval of letsel van de huurder gedurende het verblijf tenzij er sprake is van nalatigheid of     
                     een tekortkoming van de verhuurder.

b) Huurders zijn aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, het terrein en schade aan bezittingen van overige huurders. Dit geldt ook voor zijn medehuurders en door de huurder toegelaten bezoekers.

c) Op deze voorwaarden en voorkomende geschillen is het Franse recht van toepassing.


Huisregels
• Kleine huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan. Vooraf dient door de verhuurder toestemming te zijn verleend
voor het meenemen van het kleine huisdier.
• De gastenkamers en de vakantiehuisjes worden rookvrij verhuurd. 
• Ontbijten is mogelijk tussen 07:00 en 10:00 uur (tenzij anders overeengekomen).
• Auto's dienen op onze parkeerplaats buiten het terrein geparkeerd worden.